Revolut Securities UAB
Paslaugos:

  • Pavedimų priėmimas ir perdavimas;
  • Pavedimų vykdymas klientų sąskaita;
  • Finansinių priemonių portfelio valdymas;
  • Investavimo rekomendacijų teikimas;
  • Finansinių priemonių saugojimas, apskaita ir valdymas klientų sąskaita, įskaitant turto saugojimą ir kitas su tuo susijusias paslaugas, tokias kaip pinigų ar finansinio užstato valdymas, išskyrus vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą aukščiausiu lygiu pagal lietuvos respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo vi skyrių;
  • Investiciniai tyrimai, finansinė analizė ar kitos bendro pobūdžio rekomendacijos, susijusios su sandoriais dėl finansinių priemonių;
  • Užsienio valiutos keitimo paslaugos, kai jos yra susijusios su investicinių paslaugų teikimu.