KIEK KAINUOJA ĮMONĖ?

Alius JAKUBĖLIS

Turto vertinimas ir nuomonės teikimas dėl teisingos verslo vertės (ang. Fairness opinion) yra dažna rinkos praktika, kuria siekiama užtikrinti verslo sandorio (pvz.: įsigijimo, susijungimo ir t.t.) teisingumą ir naudingumą bendrovės akcininkams. Didžiųjų korporacijų valdybos nariai pageidauja gauti nuomonę dėl teisingos vertės, kuri suteikia daugiau informacijos apie įsigyjamą verslą, vertinimo prielaidas, galimas sandorio vertės ribas, turto vertės nustatymo metodiką ir kitą aktualią informaciją. Nuomone dėl teisingos akcijų kainos galima remtis iškilus teisiniams ginčams dėl teisingos akcijų kainų (pvz.: privalomojo akcijų supirkimo ar akcininkų ginčų metu).
Turto ir verslo vertintojai įgyja kvalifikaciją bendrai vertinti turtą, tuo tarpu vertinti akcijų, kaip specifinio turtinio komplekso, vertę jiems dažnai būna sunku. Vertintojai neturi tiesioginio ryšio su kapitalo rinkomis, investuotojais ar net tam tikslui būtinomis informacinėmis sistemomis. Specializuoti banko padaliniai ir finansų maklerių įmonės (užsienyje žinomi investicinių bankų vardu) yra finansų rinkų srities profesionalai kasdien susiduria su finansų rinkomis, akcijų kainų judėjimu ir gali geriausiai įvertinti akcijų vertę.
Verslo savininkai pageidauja, kad nustatyta verslo vertė būtų ne teorinė, o būtų artima realiai situacijai kapitalo ir įsigijimų rinkoje, t.y. jūs turėtumėte didesnes galimybes už nustatytą kainą parduoti verslą. Būtų logiška daryti išvadą, kad investiciniai bankai turėtų teisę įvertinti verslą, bei nustatyti teisingą akcijų/verslo vertę. Juo labiau, kad šios įmonės pagal licenciją turi teisę teikti investicinę paslaugą – konsultavimą investavimo į vertybinius popierius klausimais, kas apima ir bendrovių vertinimą, bei išvadų teikimą dėl jų teisingos kainos.
JAV ir Vakarų Europoje yra įsigalėjusi praktika, kuomet investiciniai bankai teikia nuomones dėl teisingos kainos. Rinkoje manoma, kad būtent investiciniai bankai turi didžiausią patirtį nustatinėjant įvairiuose sektoriuose veikiančių įmonių akcijų kainą, bei gali pateikti tiksliausią nuomonę dėl teisingos kainos. Remiantis pasauliniu pastarųjų metų sudarytų nuomonių dėl teisingos kainos reitingais, investiciniai bankai užima beveik visas Top 5 pozicijas pagal sudarytų nuomonių dėl teisingos kainos skaičių.
Remiantis bendrovių perėmimo direktyva (ang. Directive of takeover bids– Directive 2004/25/EC), trečių šalių nuomonės apie teisingą kainą nėra privalomos, tačiau dažnos vykdant įmonių įsigijimus. Daugelyje Europos šalių nuomonės dėl teisingos kainos yra labiau nusistovėjusi rinkos praktika, nei įstatymu nustatytas reikalavimas.
Remiantis ATVI duomenimis, Lietuvoje šiuo metu veikia 124 turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų ir 308 turto ir verslo vertintojai: 106 iš jų turi teisę nustatyti verslo vertę.
Lietuvos banko (nuo 2012 m. sausio 1 d. visas Vertybinių Popierių Komisijos funkcijas yra perėmęs Lietuvos Bankas) išduotas finansų maklerio licencijas turi 820 asmenys, iš jų didžioji dauguma turėjo finansų maklerio generalinę arba finansų maklerio konsultanto licencijas ir mažiau nei dešimtadalis – finansų maklerio prekybininko licencijas.
Finansinių priemonių rinkų įstatymas numato, jog finansų maklerio įmonės ir specializuoti komercinių bankų skyriai, kurie turi teisę teikti investicines paslaugas, gali teikti ir papildomas paslaugas – viena iš jų yra investiciniai tyrimai, finansinė analizė ar kitos bendro pobūdžio rekomendacijos, susijusius su sandoriais dėl finansinių priemonių.
Todėl Finansų maklerų asociacija siūlo suteikti teisę investiciniams bankams nustatyti bendrovės vertę, teikti nuomonę dėl teisingos verslo vertės o vertinimo ataskaitas naudoti iškilusiems teisiniams ginčams, apskaitos, mokestiniais ir kitais tikslais.

Alius Jakubelis
Lietuvos finansų maklerių asociacijos
prezidentas