LIETUVOS FINANSŲ MAKLERIŲ ASOCIACIJA

Anno 1993

Lietuvos finansų maklerių asociacijos (LFMA) steigiamasis susirinkimas įvyko 1993 metų rugsėjo 28 d., nepraėjus nė mėnesiui nuo prekybos Nacionalinėje vertybinių popierių biržoje pradžios. Įregistruota Vilniaus miesto savivaldybėje 1993 m. gruodžio 7 d. Pirmuoju asociacijos prezidentu buvo išrinktas finansų maklerių įmonės „Iždas“ vadovas Kazimieras Liepis, asociacijos direktoriumi tapo FMĮ „Suprema“ atstovas Tomas Andrejauskas. Vėliau prezidento pareigas ėjo Petras Šlekys  (FMĮ „Alterna Invest“ ), Romas Matiukas (FMĮ „Sinkus“ ), Algimantas Variakojis (Finasta). Nuo 2009 m. kovo mėn. LFMA prezidentas – Marius Dubnikovas (UAB FMĮ „Jūsų tarpininkas“)

  • LFMA valdymo organai yra visuotinis asociacijos narių susirinkimas, asociacijos taryba ir vykdomoji direkcija. Asociacijos nariai – finansų maklerio įmonės, bankai ir jų skyriai.
  • LFMA nariai yra įsipareigoję vykdyti Etikos kodekso normas. Savanoriškai prisiimti etiniai įsipareigojimai klientų bei partnerių atžvilgiu išskiria asociacijos narius – finansų maklerių įmones bei bankus  iš visų viešosios apyvartos tarpininkų kaip labiau atsakingus ir už asmeninę, ir už visos Lietuvos vertybinių popierių rinkos ateitį.
  • Asociacija aktyviai dalyvauja tobulinant vertybinių popierių rinkos teisinę aplinką, prekybos, apskaitos bei atsiskaitymų sistemas, aktyviai bendradarbiauja su Vertybinių popierių komisija, Vilniaus vertybinių popierių birža, Lietuvos centriniu vertybinių popierių depozitoriumu ir kitomis vyriausybinėmis institucijomis.
  • LFMA dalinasi su savo nariais naujausia informacija, skatina dalyvauti aktualiose diskusijose.  Nuoširdziai tikimės, kad kiekviena finansų maklerių bendruomenės įmonė prisidės prie vertybinių popierių rinkos vystymosi aktyviu savo dalyvavimu.  Kartu spręsdami problemas, suvieniję mūsų visų pastangas bei jėgas, įveiksime tai, kas sunkiai pavyktų dirbant pavieniui.

Skatindama šiltus draugiškus santykius tarp narių, asociacija organizuoja ir neformalius susitikimus, kuriuose rinkos dalyviai gali malonioje aplinkoje tarpusavyje pabendrauti, pasidalinti naujomis idėjomis, pasidžiaugti nuveiktais darbais.